Over de Vrienden

Vrienden van Circis Barani is ontstaan door een spontaan initiatief van enkele gepassioneerde vrienden die Circus Barani een warm hart toedragen. Het huidige doel is om hen door de moeilijke Covid-19 heen te helpen. Door de beperkingen die door de Overheid zijn opgelegd is het al maandenlang onmogelijk voor het circus om op te treden. Hierdoor zijn de reserves van het circus inmiddels behoorlijk geslonken.

De Vrienden ondersteunen het Nationaal Circus Barani belangeloos op het gebied van internet, multimedia en journalistiek. De giften die daardoor worden gedoneerd komen zonder tussenkomst van de Vrienden geheel ten goede van Circus Barani (met uitzondering van de Mollie transactiekosten van € 0,29 per donatie).